BE-kategooria

BE-kategooria kursus (e-õpe)

- BE-kategooria õpe

Meie eesmärgiks on, et Sa saaksid esimese korraga sõidueksami edukalt sooritatud!
BE-kategooria koolituse läbimisel, saate B-kategooria sõidukiga vedada (sõiduki valmistaja poolt lubatud massiga) haagist, mille täismass on kuni 3500 kg.

- Teooria (E-õpe)

Teooriaõpe läbitakse iseseisvalt e-õppena. Teooriakursuse maht 3x45min

- Sõidutunnid

Sõidutunnid 2х45 min

- Õpingute alustamine

Koolituse alustamiseks registreerige koolitusele meie kodulehelt.
Koolituse hind sisaldab teooriat, 2 sõidutundi, harjutusväljaku kasutamise tasu ning auto kasutamise.

- Infoks

BE-kategooria koolitusel osalemise eelduseks on B-kategooria juhtimisõigus.
BE kategooria juhiluba isikule, kellel on omandatud B kategooria juhiluba. Seega esmase juhiloa ajal on võimalik õppida, aga juhtimisõiguse saad siis, kui oled esmased load vahetanud.

- B-kategooria

B-kategooria juhiluba võimaldab sõiduauto järel vedada kerghaagist, st haagist täismassiga kuni 750 kg või raskemat haagist juhul, kui autorongi täismass (sõiduki ja haagise täismasside summa) ei ületa 3500 kg.

Kursuse hind:

450€

Registreeri kursusele: